یارانه دیگر به همه یکسان پرداخت نمی شود

پایگاه اطلاع رسانی دولت نوشت: وزیر اقتصاد در خصوص حذف یارانه پر درآمدها خاطر نشان کرد: دولت برنامه ای برای حذف ندارد اما آنچه در قانون هدفمند کردن یارانه ها بر آن تاکید شده این است که یارانه ها بایستی متناسب با قدرتهای درآمدی پرداخت شود و جهت گیری دولت هم در آینده بر این اساس خواهد بود و این بدان معنی نیست که یارانه برخی حذف شود.

وزیر اقتصاد ضمن رد کاهش یارانه ها گفت: دولت هیچ برنامه ای برای حذف یا کاهش یارانه ها ندارد و پرداخت بر اساس خوشه بندی در این مرحله ملاک عمل نیست.

سخنگوی اقتصادی دولت  ضمن بیان مطلب فوق در خصوص حذف یارانه پردرآمدها خاطرنشان کرد: دولت برنامه ای برای حذف ندارد اما آنچه در قانون هدفمند کردن یارانه ها بر آن تاکید شده این است که یارانه ها بایستی متناسب با قدرتهای درآمدی پرداخت شود و جهت گیری دولت هم در آینده بر این اساس خواهد بود و این بدان معنی نیست که یارانه برخی حذف شود .

شمس الدین حسینی تصریح کرد: یکی از دغدغه های دولت این است که در آینده توزیع منابع بر اساس درآمد افراد و حمایت بیشتر ازطبقات متوسط و پایین صورت پذیرد و در راستای قانون هدفمند کردن یارانه ها عدالت محقق شود.

وی در خصوص پرداخت یارانه بر اساس خوشه بندی افزود: به لحاظ تصمیم گیری، اطلاعات مفیدی با خوشه بندی خانوارها بدست آمد اما اینکه بخواهیم پرداخت یارانه ها را بر اساس خوشه بندی انجام دهیم در این مرحله ملاک عمل دولت نیست.

/ 0 نظر / 18 بازدید