چرا می ترسیم بگوییم رای دادن به احمدی نژاد اشتباه بود؟

محمد مهاجری، سردبیر سایت خبرآنلاین نوشت:

1 - این روزها پاسخ دادن به این پرسش که «آیا رای دادن به احمدی نژاد اشتباه بود» برای بخشی از اصولگرایان به کابوس تبدیل شده است. دلیلش هم بسیار ساده است. آنها گمان می کنند اگر بپذیرند رای دادن به احمدی نژاد کار غلطی بوده، طبق برهان خلف، معنایش این است که اگر به رقبای احمدی نژاد رای می دادند کار درستی کرده بودند، در حالی که ابدا چنین نیست.

 2 - در دنیای سیاست، اشتباه کردن امری عادی و اجتناب ناپذیر است. مگر 11 میلیون نفر از مردم ایران به بنی صدر رای ندادند؟ آیا انتخاب شان درست بود؟ همین مردم در سال 1376 و 1380 به سیدمحمد خاتمی رای دادند. آیا ما اصولگرایان این رای را صائب می دانستیم؟ (توجه شود که صائب دانستن با محترم دانستن تفاوت دارد).

 3 - اگر بپذیریم انتخاب آقای احمدی نژاد، یک اشتباه سیاسی بود، نه آسمان به زمین می آید و نه زمین به آسمان می رود. تنها اتفاقی که می افتد این است که اصولگرایان، شجاعت خود را در پذیرش اشتباه نشان می دهند.

 شجاعت هم که صفتی مذموم نیست. هست؟!

/ 0 نظر / 14 بازدید