ارتباط با مردم به شیوه قرن بیست و یکمی آقایان!

بعد از اظهارات چندی پیش آقای احمدی نژاد مبنی بر ارتباط بسیار نزدیک مردم با نهاد رسایت جمهوری، نویسنده وبلاگ بچه های مسجد که یکی از هواداران وی می باشد، در یادداشتی مشاهدات خود از مراجعه به نهاد ریاست جمهوری را تشریح کرده است.

به گزارش خبرنگار «آینده»، وی می نویسد: دو روز پیش برای رساندن نامه ای از یک دوست به نهاد ریاست جمهوری رفتم. بعد از پرس و جو قسمت دریافت نامه های مردمی را به من نشان دادند. جوانی با ظاهر حزب اللهی، دم در پشت میزی نشسته بود و با لحن تندی با مردمی که هر یک نامه ای در دستشان بود صحبت می کرد. البته سرش شلوغ بود، اما نه آن قدر که چنان لحنی را توجیه کند.

به یکی می گفت:

-این چیست؟

طرف که گویا شهرستانی بود می گفت:

-نامه.

-درباره چیست؟ موضوعش چیست؟

-درد دل است.

نامه را به سرعت از دستش می گرفت و نگاهی می کرد.

به یکی می گفت برو فلان اتاق ، به یکی می گفت برو پیش فلان خانم و به بقیه هم می گفت برو پست. گفتم:

-این نامه یک بنده خدایی است که ارتقای پستش عقب افتاده..

-خودش کو؟

-نیامده.

-ببر بده پست. بچه ها پیگیری می کنند.

رفتم به طرف پست و باید از یک نگهبان هم رد می شدم. در پست پاکت نامه ای به من دادند و نامه را با نوشتن آدرس نهاد ریاست جمهوری پست سفارشی کردم. یعنی نامه را برای رساندن به جایی در بیست قدمی  پست کردم و هزار و دویست تومان هم دادم. مامور پست گفت تا فردا می رسد! بقیه مردم را دیدم که آنها هم برای احتیاط پست سفارشی می کردند. انتظار هر عاقلی آن است که در چنین جایی نامه ها را بگیرند و شماره کنند و شماره نامه را جهت پیگیری به مردم بدهند نه اینکه به پست حواله دهند. طرف حضوری تا ریاست جمهوری نیامده که نامه را پست کند. اگر اینگونه بود از همان شهرستانش پست می کرد و حالا نتیجه گیری:

حضرات محبان دکتر! مگر وجهه اصلی رئیس جمهور چیزی جز ارتباط با مردم است که این گونه عمل می شود؟ وقتی چیزی که وجهه کار دکتر است را فلان افرادی که احتمالا از مریدان اویند، این گونه اداره می کنند، آیا به وجهه او ضربه نمی خورد؟ واقعا تصور می کنید گشت ارشاد به او ضربه زده یا این چیزهای پیش پاافتاده که شما و جناب مهدس تئوریسین بادرایت از نظر دور می دارید؟ اینکه دیگر توطئه اقتدارگرایان و رانت خواران نیست؟ جوانی از قماش اعوان و انصار دکتر دم در نشسته و اینگونه با مردم برخورد می کند و جوانانی از جنس او این سیستم احمقانه را طراحی کرده اند.

/ 0 نظر / 46 بازدید