بازی خطرناکی به نام " کار کار مشایی است"

این در حالی است که در همین روز رجانیوز سایت اصلی حامیان دولت مدعی شده بود انتصاب ملک زاده با نظر مستقیم شخص دکتر احمدی نژاد بوده است و حتی کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی نیز درباره نشست علی اکبر صالحی با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: "وزیر خارجه نیز در پاسخ به نمایندگان گفت که امروز این نقطه‌نظرات نمایندگان در ارتباط با انتصاب ملک‌زاده را با رئیس‌جمهور در میان می‌گذارد." به عبارت دیگر ماندن یا کنار گذاشتن ملک زاده از این سمت به تصمیم شخص رئیس جمهور بستگی دارد و اوست که باید تعیین تکلیف کند.

 در چنین شرایطی به نظر می رسد این بازی انتساب همه اتفاقات دولت به مشایی کاربرد چندانی ندارد. چرا که دیگر برای کسی قابل باور نیست همه انتصابات و اظهارات و جابجایی های دولت را به رئیس دفتر رئیس جمهور نسبت دهیم. پس رئیس جمهور در این کشور چه کاره است که رئیس دفترش می تواند وزیر جابجا کند، معاون وزیر عوض کند و ...؟

 واقعیت این است که مشایی چهره با نفوذ و قدرتمندی در دولت است. اما واقعیت مهم تر این است که رئیس جمهور احمدی نژاد نیز با مشایی هم فکر و نزدیک است و به گفته برخی کارشناسان سیاسی مانند عماد افروغ این دو ، یک روح اند در دو کالبد. از اینرو این شخص دکتر احمدی نژاد است که تصمیمات نهایی در این زمینه ها را اتخاذ می کند. در ماجرای عزل برخی وزرا، استانداران، سفرا و این اواخر انتصاب جنجالی در وزارت امور خارجه این تصمیمات شخصی دکتر احمدی نژاد است که چه کسانی بروند و چه کسانی بیایند.

 ضمن اینکه اساساً برای مردم هم قابل باور نیست که عده ای اتفاقات دولت را به دو گروه خوب و بد تقسیم کنند. هر چه کار خوب است تصمیم دکتر احمدی نژاد و هر چه کار بد است ناشی از تاثیر گذاری اطرافیان رئیس جمهور است! به نظر می رسد مردم دیگر به این گزاره اعتقادی ندارند و معتقدند که احمدی نژاد و مشایی بسیار به هم نزدیک اند و در بسیاری از موارد بسیار به هم شبیه اند و  لذا ماجراهایی مانند انتصاب ملک زاده کار خود احمدی نژاد است. هر چند مشایی به عنوان مشاور و یار و همراه نزدیک رئیس جمهور ممکن است نقش مجری یا مشاور را بازی کند ، اما تصمیم نهایی با احمدی نژاد است. بنابراین به نظر می رسد منتقدان برخی تصمیمات دولت باید کمی شفاف باشند.  

 بازی انتساب کارهای بد دولت به مشایی اصلاً عاقبت خوبی برای کشور ندارد. چرا که دولت و رئیس جمهور می توانند هر تصمیمی بگیرند بدون اینکه عواقبی برای آنان داشته باشد. اگر نتیجه کار مثبت بود که حق با رئیس جمهور بوده است و اگر نتیجه کار منفی بود که باز هم کار مشایی بوده است. مشایی هم که رئیس دفتر رئیس جمهور است و نه می شود استیضاحش کرد، نه می شود مورد سوال قرار داد و نهایتاً باز هم باید از احمدی نژاد خواهش کرد تا از مشایی دور شود!

 اما به نظر می رسد به جای این بازی بی نتیجه، باید جایگاه قانونی و حقوقی افراد را در نظر گرفت. اگر تصمیمی تصمیم رئیس جمهور یک مملکت است این خود اوست که باید پاسخگو باشد. حتی اگر تاثیر هم پذیرفته باشد این خود اوست که باید پاسخگو باشد نه اینکه با انتساب کارهای غیر قابل توجیه به فردی غیر پاسخگو به نام مشایی، خیال رئیس جمهور و دولت را از تصمیمات جنجالی شان راحت کنیم.

/ 0 نظر / 14 بازدید