دوناکامی بزرگ احمدی نژاد در 20 دقیقه

هنوز آرای به گلدان ریخته شده شمارش نشده بود که خبر استعفای ملک زاده که با اصرار محمود احمدی نژاد به معاونت وزارت خارجه منصوب شده بود اعلام شد.
با این وصف احمدی نژاد ماه دشورای را پیش رو دارد. چرا که باید وزرای نفت، "راه و شهرسازی" و "صنایع و بازرگانی" را به مجلس معرفی کند که احتمال رای آوردن دو وزیر نخست با توجه به فضای مجلس بسیار ضعیف است.
در این شرایط به نظر می رسد برخلاف آرای 6 سال گذشته در مجلس تغییری جدید رخ داده و آرای فراکسیون اصولگرایان منهای حدود سی نفر حامیان دولت، یکپارچه به زیان دولت چرخیده است و در مقابل بخشی از آرای فراکسیون اقلیت به سود دولت تغییر یافته است.
این چرخش باعث شده است برخلاف 6 سال گذشته که اصولگرایان منتقد دولت نظیر مطهری، توکلی، و زاکانی به عنوان اقلیت فراکسیون اصولگریان ناکام می ماندند، در شرایط فعلی حامیان دولت در فراکسیون اصولگریان کاملا به حاشیه رفته اند.
از سوی دیگر به دلیل مخفی بودن آرا، عملا تطمیع نمایندگان از سوی رابطان دولت بی نتیجه است و با وجود چراغ سبزهای اولیه هنگام رای دادن، به دلیل عمق ناراحتی نمایندگان از رفتار تحقیرآمیز احمدی نژاد با مجلس، وکلای مردم به زیان دولت رای می دهند.
در کنار این موضوع، موضع متزلزل دولت نیز جالب توجه است. با وجود تهدید تلویحی به انتصاب ملک زاده به عنوان سرپرست وزارت خارجه در صورت استیضاح و عزل صالحی، فشار هماهنگ مجلس و دستگاه قضایی که اکنون به دلیل مناقشات میان مصلحی و احمدی نژاد وزرات اطلاعات را نیز در درون دولت در اختیار دارند، منجر به عقب نشینی دولت و استعفای ملک زاده شد. چرا که پیش بینی می شد با قطعی شدن استیضاح صالحی، برای جلوگیری از انتصاب ملک زاده به عنوان سرپرست، وی که پیش از این محترمانه توسط نهادهای امنیتی بازجویی شده بود، دستگیر گردد.
موقعیت دشوار و بن بست گونه احمدی نژاد در آغاز تابستان 1390 به نحوی است که باید وی یا با عقب نشینی کلی از مواضع و قربانی کردن حلقه نخست خود موجب توقف حملات اصولگرایان شود و یا آنکه برگ برنده تازه ای را از انبان خالی شده اش رو کند و این برگ برنده باید چیز جدیدی غیر از قهر و خانه نشینی و تهدید به استعفا و درخواست حکم حکومتی باشد که همه پیش از این خرج شده است.

/ 0 نظر / 13 بازدید