محبیان:ضدانقلاب معرفی کردن خاتمی خسرانی برای نظام است

وی در ادامه در مورد نقش رسانه های اصلاح طلب برای ورود اصلاح طلبان به عرصه قدرت گفت: رسانه های اصلاح طلبان معمولا حرفه ای تر از رسانه های اصولگرایان در تهییج نیروهایشان عمل کرده اند؛ باید منصفانه به این واقعیت اعتراف کنیم ولی رسانه ها وقتی فضای فعالیتی پدید نیاید چه تاثیری می توانند داشته باشند. هر چند حضور مجدد اصلاح طلبان به اصطلاح فلاسه امتناع ذاتی ندارد ولی امکان وقوع آن هم زیاد نیست.

محبیان راجع به بازگشت خاتمی به عرصه سیاست گفت: خاتمی رییس جمهور اسلامی ایران بوده است؛ او را ضد انقلاب معرفی کردن خسرانی برای نظام و سعادتی برای ضد انقلاب خواهد بود که کار درستی نیست.

وی ادامه داد: خاتمی و هر رییس جمهور دیگری پس از کنار رفتن باید ظرفیت شمرده شوند. به کارکردهای کارتر در آمریکای کنونی دقت کنید. من خاتمی را ظرفیتی می دانم که البته باید با او نوع روابط و شرایط تعامل در وضع کنونی را دقیقا تعریف کرد. بدانید هر دوستی که کنترل ناپذیر باشد دشمن او است و هر دشمنی که قابلیت کنترل داشته باشد، می تواند دوست شمرده شودو به رغم انتقاداتی که به بعضی از خطوط فکری خاتمی دارم فکر می کنم حذف او درست نبوده و باید با او محاسبه شده مواجه شد.

عضو موسس حزب نو اندیشان در پاسخ به این سوال «یعنی از دیدگاه شما آیا خاتمی می تواند یک بار دیگر رییس جمهور شود؟» گفت: در سیاست، غیرممکن غیرممکن است ولی امکان وقوع آن بسیار کم است.

/ 0 نظر / 15 بازدید