# طنز_سیاسی

گزارش مکانهای دارای دیش ماهواره جهت اقدام

بسمه تعالی  از: شهرام شکیبا  به: جانشین فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران  موضوع: اجرای سریع پدافند فرهنگی  برادر ارجمند سردار احمدرضا رادان  نظر به ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 13 بازدید