حال و روز وزارتخانه‌های بی وزیر در سال جهاد اقتصادی

به گزارش سرویس اقتصادی «آینده»؛ در سالی که انتظار می رود با توجه به شعار در نظر گرفته شده، راندمان کاری دستگاه ها چند برابر شود و همچون یک جهاد شاهد حرکتی چندده برابر سال 89 در دستگاه های مختلف باشیم، اگر در هفته های اخیر به برخی وزارتخانه ها و سازمانهای مهم کشور مراجعه کرده باشید، رخوت، نگرانی سکوت و رکود عجیبی را مشاهده می کنید و این بیش از هر چیز به واسطه بلاتکلیفی است که دقیقاً پایانش نیز مشخص نیست.

به لطف کاهش ساعات کار، از حدود ساعت 12 به بعد زمان ناهار فرا می رسد و تا دقایقی قبل از ساعت 14 که نماز جماعت و تعقیبات آن تمام می شود، کم کم زمان خروج کارمندان فرا می رسد. این شرایط عمومی برخی اداره ها و دستگاههای اجرایی در سال جهاد اقتصادی است، اما در وزارتخانه های بلاتکلیف شرایط متفاوت تر است و همین سیر فعالیت اداری که با فراز و نشیب در حال پیگیری است، در این دستگاه ها تا حدودی متوقف شده که بخشی از علت آن به دلیل منع قانونی موجود برای فعالیت های اداری و مالی تا زمان تعیین و تکیف و بخش دیگر این وضع نیز منبعث از دیگر علل است.

 در وزارتخانه های صنایع و بازرگانی، نفت، نیرو، کار و رفاه، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان، چه آنهایی که وزیر دارند و چه آنهایی که با سرپرست اداره می شوند، بلاتکلیفی و آینده نامعلوم معاونتها و بالطبع مدیران کل موجب ابهام جدی در تصمیم گیری و رکود فعالیتها شده است و حتی در پرداخت حقوق ها نیز برای کارمندان این دستگاه ها مشکلاتی ایجاد شده و برخی کارمندان در تلاش برای انتقالی گرفتن به دستگاه های دیگر هستند که دستخوش تغییرات نشده اند.

این شرایط که از حدود دو ماه قبل و با آغاز ادغام ها و برکناری ها در ماههای نخست سال جهاد اقتصادی آغاز شد، منجر به کاهش شدید بهره وری دستگاه ها شده است و در واقع در عوض آنکه در این سال تمرکز مدیران میانی بر افزایش بهره وری باشد، متوجه مدیریت ادغام ها و ایجاد شاکله جدید سازمانی و توزیع مسئولیت ها و وظایف و سایر موضوعات پیرامونی بوده و به واسطه زمانبر بودن این دست اقدامات، این اوضاع تا سامان یافت وزارتخانه ها تا چند ماه آینده نیز ادامه خواهد داشت و عملاً تمرکز بسیاری از تصمیم سازان و تصمیم گیران و مجریان در نیمی از سال، صرف این موضوع شده است.

با توجه به آنکه با ادغام وزارتخانه ها عملا باید از هر دو پست معاونت وزیر یکی حذف شود و این روند در سطوح دیگر هم ادامه می یابد، معاونین وزارتخانه ها و مدیران کل آنها به شدت احساس ناامنی شغلی می کنند و طبیعتاً در عوض آنکه تا پایان دوره مسئولیت تمام توانشان صرف مدیریت بر حوزه استحفاظیه شان شود، حداقل بخشی از این ظرفیت صرف یافتن پستی همتراز یا حداقل یک رده پایین تر برای دوره پس از ادغام هستند.

البته اصل ادغام ایراد ندارد، اما تاکنون این پرسش ساده نمایندگان مجلس از دولت درباره اینکه چرا با وجود فرصت دو ساله برای ادغام، به جای اینکه اول ساختار وزارتخانه جدید طراحی و تصویب و بعد اجرا شود و پس از خصوصی سازی بخش هایی از این دستگاه ها که امکان واگذاری شان وجود دارد، به کوچک سازی وزارتخانه ها و سپس ادغام پرداخته شود، به یک باره اول در سال جهاد اقتصادی که نقش این وزارتخانه ها کلیدی بود، با ادغام های سریع، شرایط از حالت طبیعی خارج شده و پس از چند ماه هنوز ساختار جدید مشخص نشده است، پاسخی نیافته است؟

گفتنی است بینندگان "آینده" که در ادارات مختلف دولتی حضور دارند، می‌توانند با بیان حال و هوای اداره خود در بخش نظرات این خبر، گزارش را تکمیل نمایند.

/ 0 نظر / 13 بازدید