خاتمی:بیانات 14خرداد می تواند روزنه امید باشد

گزیده سخنان وی به این قرار است:

انسان باید بکوشد اولاً: به ایده های معقول برسد. ثانیاً بدون اینکه از آنها دست بردارد همواره با توجه به امکانات و اقتضائات و اولویت ها در پی آنهایی باشد که قابل تحقق است و راه و روش کم هزینه تر و پربازده تر را بیابد و انتخاب کند. رهبران و مسؤولان مؤثر و موفق اجتماعی کسانی هستند که همه اینها را در نظر می گیرند. بنابراین ناکامی های مقطعی به هیچ وجه نباید موجب یأس شود. مهم این است که راه گم نشود.

 انقلاب ما تجلی ایمان و خواست تاریخی یک ملت بزرگ است و حرکتی علیه استبداد و استعمار با مدنی ترین روش ها و اخلاقی ترین شیوه ها. مگر می شود آن را نادیده گرفت؟ از دل این انقلاب، "جمهوری اسلامی" برآمد. جمهوری به تعبیر امام به همان معنی که در همه جا هست (یا باید باشد) و اسلامی یعنی ارزشها و احکام روزآمد اسلامی مبنای اهتمام و عمل باشد. خوب مگر مردم چه می خواستند؟

 اگر به هر دلیل شاهد سیاست ها، روش ها و کارکردهایی هستیم که با موازین جمهوری اسلامی سازگار نیست و ضوابطی که لازمه جمهوری اسلامی است نقض می شود و جمهوری اسلامی بد معرفی می شود، نمی توان دست از جمهوری اسلامی برداشت و آرمانهایی که برای آن اینهمه فداکاری شده است را رها کرد. باید جمهوری اسلامی را درست فهمید و بر آن پافشاری کرد.

 اگر کسانی که در ژرفای وجودشان نسبت به امام صادق نبودند و نیستند و به انقلاب هم اعتقاد نداشته و ندارد و مردم را هیچ کاره و رأی آنان را بی اعتبار می دانند امروز چیز دیگری بگویند و پندارهای باطل خود را ایده های انقلاب جا بزنند و نهضت را طوری معنی کنند و از نظام چهره ای نشان دهند که قابل دفاع و پسندیده نیست، نباید جوانان از انقلاب و جمهوری اسلامی روی گردان شوند، بلکه باید بکوشیم و به توافق برسیم که جمهوری اسلامی به جایگاه خود برگردد و از گزند افکار انحرافی و رفتارهای نادرست مصون بماند.

 آنچه اصلاحات همواره بر آن تأکید کرده است این است که نظام باید تقویت شود و تقویت نظام از جمله با اصلاح روش ها و سیاست ها است و اینکه نگذاریم نارواییها و نارساییها به نام اسلام تمام شود.
 نباید سلایق خاص عین جمهوری اسلامی تلقی شود و نباید انبوهی از نیروهای مؤمن و کارآمد خارج از نظام به حساب آیند و احیاناً سرکوب شوند.

 آزادی زندانیان، ایجاد فضای باز و سالم و امن سیاسی، همانگونه که قانون اساسی ایجاب می کند و تأمین کننده حقوق اساسی جامعه، مردم و گرایش ها است و حرکت به سوی انتخابات سالم و مطلوب که شاه بیت مردم سالاری است. و معتقدیم بهره تحقق این امور بیش و پیش از همه به نظام می رسد و حاکمیت و مردم هم از آن بهره می برند.

 در فضای نامطلوب کنونی که هتاکی و گرافه گویی و طرد و حذف آن را تیره کرده است و مبنای جامعه ای که انتظار داشته و دارد در درون نظام برآمده از انقلاب، امنیت و آزادی حرمت و برخورداری داشته باشد و جایگاه خود را در عرصه حیات کنونی جهان والا و محترم ببیند لرزان کرده است، بیانات رهبری در 14 خرداد می توانست و می تواند روزنه امیدی به آینده بگشاید. بیاناتی که مؤید سیاست درست جذب حداکثری و دفع حداقلی است. همین ها اگر به درستی مورد اهتمام عملی قرار گیرد و بسیاری از مسائل و مشکلات حل خواهد شد، منتهی باید دید چه کسانی، چه نهادهایی و چه جریاناتی در درجه اول باید آنها را رعایت کنند. بدون تردید در درجه اول دستگاههای قضایی، امنیتی و سیاسی و متصدیان رد و تأیید صلاحیت ها که به حق یا ناحق قدرت دارند و نقش آنها در جهت ایجاد فضای مناسب پراهمیت تر است باید خود را مخاطب این سیاستها و بیانات بدانند.

 انتخابات متعلق به کل جامعه است، نه در اختیار یک جناح و سلیقه و شرط برگزاری درست آن این است که همگان با اطمینان خاطر بتوانند در آن حضور یافته و برای این کار باید شرایط لازم فراهم گردد. و اگر شرایط و وضعیت به گونه ای بود که مردم یا بخش های مهمی از جامعه نتوانند در انتخابات شرکت کنند، مسؤول و جوابگو آنهایی هستند که نمی گذارند مردم از حقشان استفاده کنند.

/ 0 نظر / 13 بازدید